Domori White Chocolate with Pistachios

Domori

$12.00   

Rich white chocolate, not too sweet, with pistachio nuts.